Yazıda Seçilen Metini Sosyal Ağlarda Paylaşma

Share:
blogger-metin-seçerek-sosyal-ağlarda-paylaşma

  Blog yazarları için yazılarının sosyal ağlarda paylaşılması ve duyurulması çok önemlidir. Paylaşacağım bu kod ile yazı içinde seçilen metin Twitter, Facebook veya Google+ sayfasında gösterilebilir. Bu kodun avantajı okuduğunuz yazıdaki açıklamanın veya sözün paylaşma sırasında gösterilmesidir. Böylece yazıyı paylaşırken vurgulamak istediğiniz bölümü kendiniz seçebilirsiniz.

  Bu kod ile yazının tamamı yerine sadece ilgilenilen bölümün seçilerek paylaşılması blog sayfasının istatistiklerine daha çok faydalı olacaktır. Küçük detaylarla yazıları ön plana çıkaran her hamle Google için olumlu algılanacaktır. Yazıların içinde seçili metini paylaşma özelliği sosyal ağlarınızın daha aktif olmasına yardımcı olabilir.


seçili-metin-paylaşma

Blogger İçin Seçili Metinler Nasıl Paylaşılır?

 Hemen her eklentide olduğu gibi Şablon> HTML'yi Düzenle bölümünde </head> kodunu aratarak hemen üstüne aşağıdaki kodu ekleyin.

<link href='https://cdn.rawgit.com/jquerycods/post/master/sc-2-103.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
2. aşama için aynı yerde </body> kodunu aratarak aşağıdaki kodu bir satır üzerine ekleyin.

<script>
//<![CDATA[
!function(e){var t=function(t){var o=this;t=t||{},"string"==typeof t&&(t={elements:t}),this.sel=null,this.textSelection="",this.htmlSelection="",this.url2share=e('meta[property="og:url"]').attr("content")||e('meta[property="og:url"]').attr("value")||window.location.href,this.getSelectionText=function(e){var t="",n="";if(e=e||window.getSelection(),e.rangeCount){for(var i=document.createElement("div"),r=0,a=e.rangeCount;a>r;++r)i.appendChild(e.getRangeAt(r).cloneContents());n=i.textContent,t=i.innerHTML}return o.textSelection=n,o.htmlSelection=t||n,n},this.selectionDirection=function(e){var t=e||window.getSelection(),o=document.createRange();if(!t.anchorNode)return 0;o.setStart(t.anchorNode,t.anchorOffset),o.setEnd(t.focusNode,t.focusOffset);var n=o.collapsed?"backward":"forward";return o.detach(),n},this.showPopunder=function(){o.popunder=o.popunder||document.getElementById("copysharesPopunder");var e=window.getSelection(),t=o.getSelectionText(e);if(e.isCollapsed||t.length<10||!t.match(/ /))return o.hidePopunder();if(o.popunder.classList.contains("fixed"))return o.popunder.style.bottom=0,o.popunder.style.bottom;var n=e.getRangeAt(0),i=n.endContainer.parentNode;if(o.popunder.classList.contains("show")){if(Math.ceil(o.popunder.getBoundingClientRect().top)==Math.ceil(i.getBoundingClientRect().bottom))return;return o.hidePopunder(o.showPopunder)}if(i.nextElementSibling)o.pushSiblings(i);else{o.placeholder||(o.placeholder=document.createElement("div"),o.placeholder.className="copysharesPlaceholder");var r=window.getComputedStyle(i).marginBottom;o.placeholder.style.height=r,o.placeholder.style.marginBottom=-2*parseInt(r,10)+"px",i.parentNode.insertBefore(o.placeholder)}var a=window.pageYOffset+i.getBoundingClientRect().bottom;o.popunder.style.top=Math.ceil(a)+"px",setTimeout(function(){o.placeholder&&o.placeholder.classList.add("show"),o.popunder.classList.add("show")},0)},this.pushSiblings=function(e){for(;e=e.nextElementSibling;)e.classList.add("copyshares"),e.classList.add("moveDown")},this.hidePopunder=function(e){if(e=e||function(){},"fixed"==o.popunder)return o.popunder.style.bottom="-50px",e();o.popunder.classList.remove("show"),o.placeholder&&o.placeholder.classList.remove("show");for(var t=document.getElementsByClassName("moveDown");el=t[0];)el.classList.remove("moveDown");setTimeout(function(){o.placeholder&&document.body.insertBefore(o.placeholder),e()},600)},this.show=function(e){setTimeout(function(){var t=window.getSelection(),n=o.getSelectionText(t);if(!t.isCollapsed&&n&&n.length>10&&n.match(/ /)){var i=t.getRangeAt(0),r=i.getBoundingClientRect().top-5,a=r+o.getPosition().y-o.$popover.height(),s=0;if(e)s=e.pageX;else{var l=t.anchorNode.parentNode;s+=l.offsetWidth/2;do s+=l.offsetLeft;while(l=l.offsetParent)}switch(o.selectionDirection(t)){case"forward":s-=o.$popover.width();break;case"backward":s+=o.$popover.width();break;default:return}o.$popover.removeClass("anim").css("top",a+10).css("left",s).show(),setTimeout(function(){o.$popover.addClass("anim").css("top",a)},0)}},10)},this.hide=function(){o.$popover.hide()},this.smart_truncate=function(e,t){if(!e||!e.length)return e;var o=e.length>t,n=o?e.substr(0,t-1):e;return n=o?n.substr(0,n.lastIndexOf(" ")):n,o?n+"...":n},this.getRelatedTwitterAccounts=function(){var t=[],o=e('meta[name="twitter:creator"]').attr("content")||e('meta[name="twitter:creator"]').attr("value");o&&t.push(o);for(var n=document.getElementsByTagName("a"),i=0,r=n.length;r>i;i++)if(n[i].attributes.href&&"string"==typeof n[i].attributes.href.value){var a=n[i].attributes.href.value.match(/^https?:\/\/twitter\.com\/([a-z0-9_]{1,20})/i);a&&a.length>1&&-1==["widgets","intent"].indexOf(a[1])&&t.push(a[1])}return t.length>0?t.join(","):""},this.shareTwitter=function(e){e.preventDefault();var t="“"+o.smart_truncate(o.textSelection.trim(),114)+"”",n="http://twitter.com/intent/tweet?text="+encodeURIComponent(t)+"&related="+o.relatedTwitterAccounts+"&url="+encodeURIComponent(window.location.href);o.viaTwitterAccount&&t.length<114-o.viaTwitterAccount.length&&(n+="&via="+o.viaTwitterAccount);var i=640,r=440,a=screen.width/2-i/2,s=screen.height/2-r/2-100;return window.open(n,"share_twitter","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+i+", height="+r+", top="+s+", left="+a),o.hide(),!1},this.shareFacebook=function(e){e.preventDefault();var t=o.htmlSelection.replace(/<p[^>]*>/gi,"\n").replace(/<\/p>| /gi,"").trim(),n="https://www.facebook.com/sharer.php?u="+encodeURIComponent(o.url2share)+"&quote="+encodeURIComponent(t),i=640,r=440,a=screen.width/2-i/2,s=screen.height/2-r/2-100;window.open(n,"share_facebook","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+i+", height="+r+", top="+s+", left="+a)},this.shareGoogleplus=function(e){e.preventDefault();var t=(o.htmlSelection.replace(/<p[^>]*>/gi,"\n").replace(/<\/p>| /gi,"").trim(),"https://plus.google.com/share?url="+encodeURIComponent(o.url2share)),n=640,i=440,r=screen.width/2-n/2,a=screen.height/2-i/2-100;window.open(t,"share_googleplus","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+n+", height="+i+", top="+a+", left="+r)},this.render=function(){var t='<div class="copyshares" id="copysharesPopover" style="position:absolute;"> <div id="copysharesPopover-inner">  <ul>   <li><a class="action tweet" href="" title="Twitter" target="_blank">Tweet</a></li>   <li><a class="action facebook" href="" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></li>   <li><a class="action googleplus" href="" title="email" target="_blank">Google+</a></li>  </ul> </div> <div class="copysharesPopover-clip"><span class="copysharesPopover-arrow"></span></div></div>',n='<div id="copysharesPopunder" class="copyshares"> <div id="copysharesPopunder-inner">  <label></label>  <ul>   <li><a class="action tweet" href="" title="Twitter" target="_blank">Tweet</a></li>   <li><a class="action facebook" href="" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></li>   <li><a class="action googleplus" href="" title="email" target="_blank">Google+</a></li>  </ul> </div></div>';o.$popover=e(t),o.$popover.find("a.tweet").click(o.shareTwitter),o.$popover.find("a.facebook").click(o.shareFacebook),o.$popover.find("a.googleplus").click(o.shareGoogleplus),e("body").append(o.$popover),o.$popunder=e(n),o.$popunder.find("a.tweet").click(o.shareTwitter),o.$popunder.find("a.facebook").click(o.shareFacebook),o.$popunder.find("a.googleplus").click(o.shareGoogleplus),e("body").append(o.$popunder),o.url2share&&e(".copyshares a.facebook").css("display","inline-block")},this.setElements=function(t){"string"==typeof t&&(t=e(t)),o.$elements=t instanceof e?t:e(t),o.$elements.mouseup(o.show).mousedown(o.hide).addClass("selectionShareable"),o.$elements.bind("touchstart",function(){o.isMobile=!0}),document.onselectionchange=o.selectionChanged},this.selectionChanged=function(e){o.isMobile&&(o.lastSelectionChanged&&clearTimeout(o.lastSelectionChanged),o.lastSelectionChanged=setTimeout(function(){o.showPopunder(e)},300))},this.getPosition=function(){var e=void 0!==window.pageXOffset,t="CSS1Compat"===(document.compatMode||""),o=e?window.pageXOffset:t?document.documentElement.scrollLeft:document.body.scrollLeft,n=e?window.pageYOffset:t?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop;return{x:o,y:n}},this.render(),t.elements&&this.setElements(t.elements)};e.fn.copyshares=function(){var e=new t;return e.setElements(this),this},"function"==typeof define?define(function(){return t.load=function(e,o,n){var i=new t;i.setElements("p"),n()},t}):window.copyshares=t}(jQuery);
$('.post-body').copyshares();
//]]>
</script>

  Yukarıdaki işlemleri tamamladıysanız başka eklemeniz gereken bir kod yoktur. Sosyal ağlarınızda otomatik olarak paylaşacaktır. Bir metin içinde kopyalamak istediğiniz alanı tuttuğunuzda paylaşım butonları belirecektir. En beğendiğim özelliği de seçili metini paylaştığınız yazının üstünde göstermesi oldu. Esprili bir yazıyı paylaşmak istediğinizde vurgulamak istediğiniz metini açıklama yaparak doğrudan linke yönlendirebilirsiniz. Kodu blog sayfanıza eklemeden önce blog sayfamda deneyebilirsiniz.

Kaynak: Blogger Eklentileri

✔ Bu içeriği beğendiyseniz lütfen paylaşın ⤵

4 yorum:

YORUM YAPARAK KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorumun, yazıyla alakalı olmasına özen gösterin.
2) Yazım ve dil bilgisi kurallarına mümkün olduğunca dikkat edin.
3) Kullandığınız üslubun sizi yansıttığını unutmayın.
4) Yorum yaparken link eklemeyin.

Seo Teknikleri ve Blog ipuçlarını alarak daha fazla ziyaretçi ve en yüksek verimi hedefleyin.